معرفی

شرکت آتیه بهار به لطف امکانات تخصصی وسیعی که در اختیار قرار دارد می‌تواند در زمینه‌های متعدد به ارائه خدمات بپردازد. مهم‌ترین این امکانات در اختیار داشتن گروه کارشناسان در حوزه‌های مختلف و نیز پایگاه‌های اطلاعاتی گسترده در زمینه‌های مختلف است.

تمرکز اصلی شرکت آتیه بهار درک ریسک‌ها و موقعیت‌هایی که پیش روی مشتریان قرار دارد و همچنین شناسایی دست‌اندرکاران صنایع مختلف است تا بتواند یک استراتژی خلاق برای مشتریان خود به منظور انجام کسب و کار در ایران تدوین نماید. شرکت‌های عضو گروه آتیه به انجام دامنه وسیعی از خدمات می‌پردازند تا از همه نظر بتوانند شرکت‌هایی را که در بازار ایران حضور داشته و یا مایلند وارد این بازار شوند یاری رسانند. آتیه بهار امروزه به عنوان شناخته‌شده‌ترین شرکت ایرانی در زمینه خدمات مشاوره‌ای فعالیت می‌کند.