شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و سایت شرکت می‌باشد.

  • ۱- مالکیت معنوی
    کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (شرکت) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذار (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.
  • ۲- شرایط استفاده
    شرایط استفاده از خدمات سایت به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.