ارائه راه حل در زمینه انرژی های نو

با گسترش توجه به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، آتیه بهار نیز گستره خدمات مشاوره خود را به این حوزه به عنوان یک بازار جدید وسعت داد. این شرکت متخصصینی را در اختیار دارد که در همین زمینه در اروپا تحصیل و کار کرده‌اند. همچنین، آتیه بهار به لطف شبکه ارتباطات حرفه‌ای که این اشخاص در بازارهای مشابه بین‌المللی دارند این توانایی را کسب کرده است تا به شرکت‌ها و نهادهای دولتی ایرانی که قصد سرمایه گذاری در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر را دارند خدمات نوین ارائه نماید.

-          مشاوره انرژی های تجدیدپذیر و محیط زیست
-          تحقیقات بازار و تهیه گزارش های تفصیلی
-          مشاوره فنی و مالی در زمینه طرح های روشنایی و گرمایش خورشیدی
-          مشاوره فنی و مالی در طرح های زیست توده و بیوگاز
-          تهیه طرح های توجیهی مالی برای نیروگاههای مقیاس کوچک و متوسط
-          مشاوره در اجرای فنی پروژه ها و تهیه فن آوری لازم
-          تهیه مطالعات زیست محیطی
-          مشاوره و پشتیبانی فنی، مالی در ارائه راه حل معضلات زیست محیطی
-          مشاوره و مطالعه در زمینه بازیافت و مدیریت پسماند
-          مشاوره راهبردی  و ارائه راه حل در مدیریت پسماند