مطالعه و تحلیل بازار و اقتصاد ایران

شرکت آتیه بهار با ارایه خدمات تخصصی مربوط به مطالعه و تحلیل بازار و اقتصاد ایران به عنوان یک شرکت پیشرو شناخته می‌شود که کمک می‌کند شرکت‌های خارجی درک بهتری از بازار ایران، پویایی و دست اندرکاران اصلی آن به دست آورند و بتوانند استراتژی موفقی را تدوین نمایند. طیف وسیع خدماتی که این شرکت در این راستا برای سرمایه گذاران خارجی انجام می‌دهد آن را تبدیل به یک راه حل جامع برای ورود به بازار ایران و برنده ماندن در رقابت با دیگران کرده است.

با وجود این، مسیر خدمات آتیه بهار در حوزه مشاوره راهبردی فقط در جهت خدمات رسانی به سرمایه گذاران خارجی نیست. این شرکت به سرمایه گذاران ایرانی که در نظر دارند در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشند نیز به ارائه راه حل می‌پردازد. در حقیقت، آتیه بهار به لطف شبکه حرفه‌ای که طی سال‌ها در خارج از کشور تشکیل داده است و به خصوص به کمک بازوی بین‌الملل خود – آتیه اینترنشنال – امروزه بسیار راحت‌تر از گذشته به شرکت‌های ایرانی در زمینه ارائه راه حل برای فعالیت در بازارهای بین‌المللی خدمات برساند. همچنین همکاری با اتاق‌های بازرگانی ایرانی و بین‌المللی و دعوت از هیات های سرمایه گذار خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی از دیگر فعالیت‌های این شرکت می‌باشد.

محصولات و خدمات